Pedagogika | Rozkłady zajęć

Godziny lekcyjne

 

KIERUNEK ROK STUDIÓW

ROZKŁAD ZAJĘĆ

LISTA STUDENTÓW

FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANE
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I
Aktualizacja 29.05.2023
semestr letni:
 
220 PJM   
II
Aktualizacja 09.06.2023
semestr letni:
 
 
 210 PJM  

 

III

Aktualizacja 23.05.2023
semestr letni:
 
 
 200 PJM  
IV
Aktualizacja 09.06.2023
semestr letni:
 
 190 PJM  
PEDAGOGIKA  I st. I
Aktualizacja 25.05.2023
semestr letni:
 
220 PC   
II Aktualizacja 02.06.2023
semestr letni:
 
 
Aktualizacja 02.06.2023
semestr letni:
 
 

210 PC

 

211 PC 

 
III Aktualizacja 02.06.2023
semestr letni:
 
 
Aktualizacja 29.05.2023
semestr letni:
 

200 PC 

 

201 PC

 
PEDAGOGIKA II st. I
Aktualizacja 29.05.2023
semestr letni:
 

 

 

220 PM 

 
II
Aktualizacja 25.05.2023
semestr letni:
 
 
Aktualizacja 25.05.2023
semestr letni
 
 
 

 210 PM

 

211 PM