Dla Studenta (1318)

Szanowni Studenci, Zgodnie z § 3 Decyzją nr 4/2023 Rektora-Komendanta AMW z dnia 23 stycznia 2023 r.: „Studentowi przysługuje odwołanie do właściwego prorektora ds. kształcenia i studenckich w zakresie zmiany przedmiotu ogólnouczelnianego – tylko w wyjątkowych przypadkach, złożone najpóźniej do dnia rozpoczęcia semestru, tj. do dnia 15 lutego 2023 r.”
Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Jak pracować z pokoleniem płatków śniegu? Narzędzia i techniki pracy edukacyjno-wychowawczej, organizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej we współpracy z Fundacją Pozytywni oraz Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Spotkanie odbędzie się 1 kwietnia 2023 roku w murach…
piątek, 13 styczeń 2023 14:44

Tematyka prac magisterskich

Napisała
piątek, 13 styczeń 2023 14:44

Tematyka prac licencjackich

Napisała