Військово-морська академія імені Героїв Вестерплатте в м. Гдиня Факультет гуманітарних і суспільних наук


Військово-морська академія імені Героїв Вестерплатте в м. Гдиня
Факультет гуманітарних і суспільних наук

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ
ДЕННА ФОРМА

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Спеціальність скерована до осіб, які цікавляться сучасним світом і механізмами для управління ним. Студенти в рамках спеціальності «Міжнародні відносини» отримають знання у сфері процесів глобалізації, міжнародної безпеки, історії, сучасних політичних систем і основ економіки. Після закінчення навчання студенти будуть володіти такими вміннями як аналіз явищ на міжнародній арені і визначати чинники, які впливають на рішення суб'єктів на глобальному рівні. Даний аспект є дуже важливий в контексті динамічних змін в міжнародних відносинах, в багатьох конфліктах, а також в часах інтенсифікації глобальних процесів, які, в свою чергу, створюють можливості для діяльності міжнародних організацій і економічних суб'єктів.
Навчання I рівня (бакалаврат), спеціальності

- Національна безпека в XXI столітті;
- Місцеве самоврядування в країнах Європейського Союзу.

Навчання II рівня (магістратура), спеціальність
- Аналіз міжнародних відносин (практичний профіль)

ВІЙСЬКО В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБ

Навчання І рівня (бакалаврат) – єдиний напрям навчання в Польщі!

Спеціальність «Військо в системі публічних служб» створена з думкою про загосподарювання сфери співпраці цивільного середовища з військовим. За допомогою навчальних модулів хочемо познайомити студента з елементами національної безпеки, діяльністю публічних і військових служб. Спеціальні модулі дають можливість пізнати специфіку військових сил. В свою чергу, навчальні модулі «м'яких компетенцій» навчають праці в групах і орієнтації в основних правових документах. Наші випускники повинні бути, з однієї сторони, перспективними кандидатами для праці в якості експертів, адміністративних працівників для військових об'єктів, з іншої сторони, створюють кадрову основу для системи публічних органів, які підтримують національну безпеку і співпрацюють з силовими структурами. Дана спеціальність є єдиною в Республіці Польща.

ПЕДАГОГІКА

Під час навчання студент готується до опіки і виховання дітей і молоді, до діагнозування виховних і опікуючих ситуації, до реалізації опіки і виховання, до профілактичної і компенсаційної діяльності у сфері опіки і виховання. Місця праці: інституції опіки для дітей і загальної опіки для дорослих, шкільні виховні осередки, заклади терапії, позашкільні виховні заклади й інші освітні заклади й установи, а також громадські організації, адміністративні освітні і виховні органи, дошкільні навчальні заклади, початкові школи.

Навчання I рівня (бакалаврат), спеціальності
- Педагогіка опіки і виховання;
- Оборонне виховання і ресоціалізація;
- Зінтегроване початкове навчання з дошкільним навчанням.

Навчання II рівня (магістратура), спеціальність

- Соціальна педагогіка – практичний профіль.

МОРСЬКЕ («МАРИНІСТИЧНЕ») НАВЧАННЯ

Навчання I рівня (бакалаврат) – практичний профіль

В рамках навчання пропонуємо дві спеціальності: «ОБОРОНА І МОРСЬКЕ ВИХОВАННЯ» і «ОСВІТА ДЛЯ ПОМОР'Я». Кваліфікації даних спеціальностей дадуть можливість випускникам мариністичного навчання до працевлаштування в секторі морських послуг, в оборонних інституціях і органах місцевого самоврядування. Не виключають вони також інші форми активності випускників у сфері працевлаштування, зокрема, організація господарчої діяльності. Пропонуємо практичне навчання, що передбачає багатомісячні практики студента, під час яких можна пізнати різні галузі у сфері послуг, морського господарства і на основі цього вирішити, в якому напрямі потрібно удосконалювати свої знання і практичні навички. Кафедра мариністики підписала відповідні умови з зацікавленими сторонами ззовні для того, щоб студенти могли пройти безкоштовне стажування і практики.

Визнання іноземного атетстату або диплому

Кандидат, який отримав диплом про закінчення середньої школи (атестат зрілості) за межами Республіка Польща, може подати заяву про прийом у відповідності з правилами, встановленими для набору кандидатів, за результатами випускних екзаменів.
Для іноземного атестата має бути наданий нотаріально завірений переклад на польську мову, крім того, він повинен бути завірений

Міністерством освіти.

Атестати міжнародного зразку не потребують підтвердження.
Кандидат, який має диплом про вищу освіту, отриману за кордоном, може надати заяву про прийом в магістратуру на умовах, що встановлені для даного напрямку для польских громадян.
Диплом про вищу освіту, отриманий за кордоном, дає право на вступ на вище зазначених умовах, якщо він був визнаний у відповідності із міжнародними угодами.
Якщо диплом про закінчення вищої освіти, отриманий за кордоном, надає можливість продовження навчання в магістратурі в країні, що видала диплом, то такий диплом буде надавати право продовжити навчання на відповідному рівні в Польщі. В такому випадку диплом буде розглядатися на підставі ст. 191а, пункт 3 і 4 Закону від 27 липня 2005 року – Закону про вищу освіту.
Якщо диплом не був визнаний у відповідності до міжнародних угод і не дає можливості продовження вищої освіти в країні, де він був отриманий, його можна визнати відповідним польському диплому про вищу освіту шляхом підтвердження, у відповідності з положеннями про визнання дипломів про вищу освіту, отриману за кордоном.
Прийом документів

Прийом документів у абітурієнтів, що мають право почати навчання на загальних підставах (як для польських громадян), проводяться у системі електронної реєстрації кандидатів (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów - ERK).
Реєстрація та вхід у систему доступні за посиланням:
http://rekrutacja.amw.gdynia.pl/

ПРИМІТКА

Перед занесенням оцінок в системи ERK для іноземного атестата або диплома необхідно звернутися до відповідної приймальної комісії для перерахунку результатів відповідно до системи AMW. Якщо кандидат не має номера PESEL, необхідно звернутися в прийомну комісію. Такий кандидат отримає тимчасовий номер, який стане ідентифікатором у процесі набору.
Необхідні документи:
Особисто підписаний формуляр заяви ((анкети) для прийому на навчання, який був згенерований та напечатаний із системи ERK;
• Завірену навчальним закладом копію атестату зрілості, а у випадку подання документів на вступ у магістратуру – завірену навчальним закладом копію диплома.
• Сертифікат про підтвердження диплома (для дипломів міжнародного зразку не потрібно).
• Сертифікація у вигляді легалізації або апостилю необхідна, якщо документ був виданий закладом, який працює в системі державної освіти, учасником Гаагської конвенції від 5 жовтня 1961 року, що скасовує вимоги легалізації іноземних офіційних документів.
• Нотаріально завірений переклад на польську мову диплома, атестата та вищезазначеного сертифікату.
• Завірену навчальним закладом копію паспорту та документа, що надає право для отримання освіти на умовах, діючих для польських громадян.
• Заява студента на навчання в університеті без оплати.
• 3 (три) фотокартки кандидата, які відповідають вимогам до світлин для документів (на паспорт).

Терміни подання документів

1. Подання документів на стаціонарну форму навчання
Початок реєстрації: 06.06.2016
Закінчення реєстрації: 29.07.2016

Подання документів: 01.08.2016 – 05.08.2016 с 9:00-14:00

Оголошення результатів: 12.08.2016

Місце подання: Головна Бібліотека AMW тел +48(026)126-28-12.

2. Подання документів на нестаціонарну форму навчання
Початок реєстрації: 06.06.2016
Закінчення реєстрації: 16.09.2016

Подання документів: 19.09.2016 – 21.09.2016 с 9:00-14:00.

Оголошення результатів: 23.09.2016

Місце подання: Головна Бібліотека AMW тел +48(026)126-28-12.

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ СТАНОВИТЬ:

Денна форма – 800 євро за семестр
Заочна форма – 480 євро за семестр