Aktualności (404)

1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia licencjackie, magisterskie i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021. Zapraszamy do rejestracji elektronicznej na stronie: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl/default.aspx Od 25 maja dyżury telefoniczne od poniedziałku…
Z przyjemnością informujemy, że w nowym roku akademickim 2020/2021 na naszym Wydziale uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIMStudia 3-letnie, licencjackie, o profilu praktycznym   Do kogo jest adresowany…
Szanowni Państwo, Drodzy Autorzy! zapraszamy do publikowania artykułów w punktowanym kwartalniku naukowym „Colloquium” Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Kwartalnik „Colloquium" jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym…
Od 25 maja studenci Akademii Marynarki Wojennej w celu przedłużenia ważności legitymacji oraz otrzymania „hologramu” mogą zgłosić się do Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta (TPOS), który znajduje się w budynku nr…
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora-Komendanta AMW nr 23/2020 do 31 maja 2020 roku wstrzymuje się realizacje wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej, na wszystkich formach kształcenia i szkolenia. Zajęcia…
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora-Komendanta AMW do 24 maja 2020 roku wstrzymuje się realizacje wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej, na wszystkich formach kształcenia i szkolenia. Zajęcia na Wydziale…
Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Geopolityczne ogłasza III Międzynarodową Olimpiadę Geopolityczną, w której startować mogą wszyscy uczniowie, studenci, doktoranci, oraz absolwenci. Zakres treści, jak i reguły konkursu są dostępne na stronie…
Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2020 Rektora-Komendanta AMW do 26 kwietnia 2020 roku wstrzymuje się realizacje wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej, na wszystkich formach kształcenia i szkolenia. Zajęcia…