wtorek, 19 kwiecień 2016 02:00

Wybory 2016-2020

Napisał
W tym artykule dostępnę będą informacje o wyborach organów wyborczych, kolegialnych i jednoosobowych Wydziału na kadencję 2016-2020 i ich wynikach.

KOMUNIKATY:
 

 

KOMUNIKAT NR 7 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

Szanowni Państwo,

w dniu 10 listopada 2017 roku (piątek), w sali 110 A/5 o godzinie 13:00 odbędzie się wybór członka Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW spośród nauczycieli posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 
W związku z kworum wymaganym do ważności wyborów, prosimy wszystkich o obecność i punktualne przybycie.
 
Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych


 
 

 

KOMUNIKAT NR 6 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

Szanowni Państwo,

w dniu 17 lutego 2017 roku (piątek), w sali 110 A/5 o godzinie 12:00 odbędzie się wybór członka kolegium elektorów AMW spośród nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 
W związku z kworum wymaganą do ważności wyborów, prosimy wszystkich o obecność i punktualne przybycie.
Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

 

KOMUNIKAT NR 5 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie §44 pkt 9 Statutu Akademii Marynarki Wojennej, Uchwały Komisji Wyborczej Akademii nr 11/2016 z dnia 13.05.2016 r., ogłasza się skład Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w kadencji 2016-2020:

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. nadzw. AMW
dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. nadzw. AMW
dr Patrycja BAŁDYS

dr hab. Ewa RODZIEWICZ, prof. nadzw. AMW

dr hab. Lidia BURZYŃSKA-WENTLAND, prof. nadzw. AMW
dr hab. Bogusław GOGOL, prof. nadzw. AMW
prof. dr hab. Adam KOSIDŁO
dr hab. Iwona PIETKIEWICZ
dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. nadzw. AMW
prof. dr hab. Stanisław ŻERKO

dr Gracjan CIMEK
mgr Paweł KUSIAK

mgr Monika BIELSKA

Ryszarda CHAMCZYK
Paulina HORSZ
Maciej ZABOROWSKI
Anna ZIELIŃSKA
Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

 

KOMUNIKAT NR 4 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

Szanowni Państwo,

w dniu 12 maja 2016 roku (czwartek), w sali 110 A/5 o godzinie 12.00 odbędzie się wybór prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

W związku z odpowiedzialnością związaną z reprezentowaniem społeczności akademickiej w wyborach, prosimy wszystkich o punktualne przybycie.
Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

 

KOMUNIKAT NR 3 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

Szanowni Państwo,

w dniu 29 kwietnia 2016 roku (piątek), w sali 110 A/5 o godzinie 12.00 odbędzie się zebranie wyborcze z kandydatami na funkcję prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Kandydatami na funckcje prodziekanów, zgodnie z Uchwałą nr 9/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW na kadencję 2016-2020 oraz jej ogłoszenia, są:
  1. dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. AMW - kandydat na funkcję prodziekana ds. nauki WNHiS
  2. dr Patrycja BAŁDYS - kandydat na funkcję prodziekana ds. kształcenia i studenckich WNHiS
  3. dr hab. Iwona PIETKIEWICZ - kandydat na funkcję prodziekana ds. kształcenia i studenckich WNHiS

 Na zebrania wyborcze z kandydatami na prodziekanów Wydziału, oprócz osób wchodzących w skład Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej. 

Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

 

KOMUNIKAT NR 2 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

 

Szanowni Państwo,

w dniu 20 kwietnia 2016 roku (środa), w sali 110 A/5 o godzinie 12.00 odbędzie się wybór dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

W związku z odpowiedzialnością związaną z reprezentowaniem społeczności akademickiej w wyborach, prosimy wszystkich o punktualne przybycie.

Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
 

 

 

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

 

 

Szanowni Państwo,

w dniu 8 kwietnia 2016 roku (piątek), w sali 110 A/5 o godzinie 12.00 odbędzie się zebranie wyborcze z kandydatem na funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, dr. hab. Jerzym KOJKOŁEM, prof. AMW. 

Na zebrania wyborcze z kandydatem na dziekana Wydziału, oprócz osób wchodzących w skład Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej. 

 
  Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 UCHWAŁY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:


Uchwała nr 10/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na funkcje prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW na kadencję 2016-2020.

Uchwała nr 9/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW na kadencję 2016-2020 oraz jej ogłoszenia.

Uchwała nr 8/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW w kadencji 2016-2020.

Uchwała nr 7/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia listy kandydatów na dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW na kadencję 2016-2020 oraz jej ogłoszenia.

Uchwała nr 6/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 26 lutego 2016 r. w w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na członków Kolegium elektorów AMW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Uchwała nr 5/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na członków Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.


Uchwała nr 4/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na członków Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych spośród pozostałych nauczycieli akademickich.

Uchwała nr 3/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na członków Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


Uchwała nr 2/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie kalendarza wyborczego wyborów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na kadencję 2016-2020, określenia składu Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Uchwała nr 1/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza komisji wyborczej WNHiS w kadencji 2016-2020

 


SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:Uchwała nr 2/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 8/2016 Prezydium Samorządu Studentów AMW z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie powołania członka Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na podstawie par. 43 ust. 7 pkt. 3 Statutu AMW oraz par. 7 pkt 6 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów  Informacje na temat wyborów na poziomie Uczelni znajdują się pod TYM linkiem.

Wzory dokumentów w tym zgłoszenie kandydatów na dziekana i prodziekana znajdują się pod TYM linkiem (pod Komunikatem 1)