Stosunki Międzynarodowe

sm 1sm 11
pk 1rz 1k 1ps 1te 1OR1ism 1pd 1p 1 ze 1kp 1psm 1