Stosunki Międzynarodowe | Rozkłady zajęć

 

 Podział na grupy językowe: https://wnhis.amw.gdynia.pl/pl/studia/dla-studenta/item/2398-przydzialy-studentow-do-grup-jezykowych
 

 

KIERUNEK ROK STUDIÓW ROZKŁAD ZAJĘĆ LISTA STUDENTÓW FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANE
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
I st.
I
Aktualizacja
semestr letni:
29.11.2022
 
29.11.2022

220 DC A

220 DC B

 
II
Aktualizacja
29.11.2022
semestr letni:
 210 DC  
III
Aktualizacja
21.11.2022
semestr letni: 
200 DC
200 DC 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
II st. 
I
Aktualizacja
28.11.2022
semestr letni: 

 220 DM

II
Aktualizacja
29.11.2022
semestr letni: 

 210 DM