LionsWare Artur Wrzałkowski

LionsWare Artur Wrzałkowski

Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW zapraszają w dniach 7-8 listopada 2019 roku na IX Ogólnopolską Konwencję pt. Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa

 

PROGRAM KONWENCJI DO POBRANIA

 

 

piątek, 18 październik 2019 19:13

Zgłoszenia techniczne

 
Zapraszamy studentów kierunku pedagogika do udziału w projekcie, którego celem jest podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych!

W ramach projektu:


> Certyfikowane warsztaty z języka angielskiego oraz komunikacji interpersonalnej.

> Certyfikowane warsztaty z AgilePM Foundation i Szkoły krytycznego myślenia.

> Certyfikowany kurs zawodowy z edukacji przedszkolnej Montessori oraz certyfikowany kurs doskonalący z arteterapii ze wczesnej edukacji.

> Wyjazd studyjny połączony z realizacją projektu w wybranych placówkach montessoriańskich
w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.

 

> Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu każdy uczestnik przejdzie badanie kompetencji (Assesment Center).

> Podczas warsztatów zapewniona jest przerwa kawowa.

  


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!Kto może się zgłosić?

> studenci kierunku pedagogika (I stopień - 2 i 3 rok i II stopień - 1 i 2 rok).

Jak się zgłosić? 

Poniżej zamieszczony jest formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Masz więcej pytań?

Ø  Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Projektu:

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

81-127 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

Budynek nr 5

Gabinet nr 222 (II piętro) 

piątek, 18 październik 2019 14:56

Projekt SM - rekrutacja!


Zapraszamy studentów kierunku stosunki międzynarodowe do udziału II edycji projektu podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych i analityczncyh!


Czym jest projekt?
> Certyfikowane warsztaty  z ekspertami zewnętrznymi z protokołu dyplomatycznego, symulacji obrad konferencji międzynarodowych, zarządzania projektami oraz  komunikacji.
> Certyfikowane warsztatyi konwersatoria z kadrą AMW z języka angielskiego, prognozowania międzynarodowego, symulacji konfliktów i gier decyzyjnych.
> Wyjazd projektowy do Hiszpanii (Madryt) lub Stanów Zjednoczonych (Waszyngton)

Kto może się zgłosić?
> studenci kierunku stsounki międzynarodowe (I stopień - 3. rok; II stopień - 1. i 2. rok)

Jak się zgłosić? 
> zarejestruj się w FORMULARZU zgłoszeniowym do dnia 13 października 2019 r.

Masz więcej pytań?
> wejdź na stronę projektu > ZOBACZ!


 
piątek, 18 październik 2019 14:49

Godziny rektorskie

Na podstawie wniosku
skierowanego przez Samorząd Studencki dotyczącego organizacji Otrzęsin AMW informujemy, że Rektor wydał zgodę
na godziny rektorskie dn. 25.10.2019 r. (piątek) dla studentów cywilnych do godz. 10.35.
piątek, 18 październik 2019 14:48

Tematyka

Tematyka prac licencjackich dla grup 180 DC i 180 WS

 

 

dr Patrycja BAŁDYS

 

1.     Społeczeństwo informacyjne i nowe media. Społeczeństwo sieci. Nowa gospodarka: informacjonizm, globalizacja i usieciowienie.

2.     Socjotechnika działań politycznych i marketingowe aspekty kampanii wyborczych.

3.     Media i komunikowanie polityczne na świecie, - koncentracja mediów a wolność mediów i pluralizm informacji.

4.     Wizerunek medialny osób publicznych, partii politycznych i kampanii wyborczych. Mediatyzacja polityki. Komunikacja polityków z wyborcami.

5.     Przywództwo i etyka we współczesnym świecie.

6.     Procesy odtwarzania tożsamości regionalnych, etnicznych i narodowych
w Europie.

7.     Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Europie i na świecie.

8.     Współczesne ruchy społeczne i etniczne na świecie.

9.     Konflikty etniczne, narodowe na świecie.

10.  Ubóstwo, wykluczenie i nierówności społeczne we współczesnym świecie.

11.  Kolonializm i postkolonializm.

12.  Kryzysy społeczne i bunty mas.

13.  Socjologia wojska.

 

 

dr Monika CHOJNACKA

 

1.     Stosunki polsko-ukraińskie.

2.     Mniejszości narodowe w kontekście historycznym i współczesnym.

3.     Regionalne aspekty historyczno-edukacyjne.

 

 

dr hab. Andrzej DRZEWIECKI, prof. AMW

 

1.     Polska i jej sąsiedzi w XX i XXI wieku.

2.     Polska „scena” polityczna po wyborach 2019 r. i w perspektywie najbliższych wyborów prezydenckich

3.     Jaka Polska? - możliwe scenariusze polityczne i społeczne w perspektywie najbliższych wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich.

4.     Od bezpieczeństwa lokalnego do narodowego.

5.     Wojsko Polskie – w dobie współczesnych przemian organizacyjnych
i strukturalnych.

6.     Polska Marynarka Wojenna wobec wyzwań wynikających ze Strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego państwa.

7.     Regionalizm pomorski – jego aspekty polityczne i społeczne.

8.     Polska w Unii Europejskiej i NATO – wyzwania najbliższej przyszłości.

9.     Wewnętrzne i międzynarodowe implikacje współczesnych migracji.

 

dr Iwona JAKIMOWICZ-PISARSKA

 

1.     Kwestie migracji i uchodźstwa we współczesnym świecie i Polsce.

2.     Polityka państw bałkańskich i Europy południowej.

3.     Bliski Wschód - polityka państw regionu.

4.     Państwo narodowe we współczesnej perspektywie europejskiej.

 

 

dr Mariusz KARDAS

 

1.     Doktryny wojenne.

2.     Współczesna myśl wojskowa.

3.     Rozwój rodzajów wojsk i służb mundurowych.

4.     Czynnik militarny w stosunkach międzynarodowych.

5.     „Zimna wojna” i jej wpływ na stosunki międzynarodowe.

6.     Rola wielkich dowódców w kształtowaniu stosunków międzynarodowych.

7.     Wojny (bitwy) i ich implikacje w stosunkach międzynarodowych.

8.     Wojny i konflikty lokalne po II wojnie światowej.

9.     Wojny i konflikty morskie.

10.  Świat w tzw. „systemie dwubiegunowym”.

11.  Rozpad „systemu dwubiegunowego” i jego konsekwencje.

12.  Polityka zagraniczna państwa polskiego po 1918 roku.

13.  Działalność partii politycznych III RP.

14.  Organizacje międzynarodowe – aspekty polskie.

15.  Europejskie procesy integracyjne.

16.  Polityka regionalna UE.

17.  Zjawiska transgraniczności europejskiej.

18.  Europejski samorząd terytorialny.

19.  Polityka wyznaniowa państwa polskiego.

20.  Współczesne systemy polityczne państw.

 

 

dr Roman KRAIŃSKI

 

1.     Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

2.     Współpraca gospodarcza między państwami.

3.     Problemy gospodarcze w UE.

4.     Działalność samorządowa.

5.     Działania rynkowe.

6.     Przedsiębiorczość.

7.     Działania wojenne a gospodarka.

8.     Problemy gospodarcze kraju.

9.   Wojny walutowe.

10. Wojny celne.

11. Sankcje gospodarcze.

 

 

dr Andrzej ŁAPA

 

1.     Współczesne kwestie bezpieczeństwa globalnego i regionalnego na świecie.

2.     Rola sił zbrojnych w generowaniu i wygaszaniu współczesnych konfliktów.

3.     Działania SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

4.     Działania administracji niezespolonej na rzecz bezpieczeństwa lokalnego.

5.     Procesy sekurytyzacji i budowy strachu w relacjach międzynarodowych.

6.     Współczesne i przyszłe ofiary konfliktów zbrojnych w świetle wybranych raportów dotyczących bezpieczeństwa.

7.     Procesy desekurytyzacji w nieformalnych działaniach sił zbrojnych. Charakterystyka problemu.

8.     Działania Frontexu na rzecz ograniczania nielegalnej migracji.

 

 

Uwaga!!! Ostateczny temat pracy magisterskiej zostanie ustalony w wyniku rozmowy między promotorem a dyplomantem

piątek, 18 październik 2019 14:48

konsultacje

Konsultacje z wykładowcami WNHiS w r.a. 2019/2020 w piątki w godz. 12.30-13.30. Wyjątek prof. S. Żerko (18.X, 08.XI, 22.XI, 06.XII, 20.XII i 10.I) w godz. 9.30-10.30