poniedziałek, 30 październik 2023 17:48

Nowy doktor na WNHiS

Napisała

Z dumą informujemy, że 30 października 2023 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pawła Kusiaka, w wyniku której Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Panu doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymu dalszych sukcesów!