poniedziałek, 13 maj 2019 20:44

NOWY DOKTOR HABILITOWANY NA WNHiS

Napisał
Z dumą informujemy, że 16 kwietnia 2019 roku na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej
powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego Rada Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała dr. Stanisławowi MUSIAŁOWI stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce.