wtorek, 24 styczeń 2023 11:17

Podział na grupy_przedmioty ogólnouczelniane_sem. 2 2022/2023

Napisała

Szanowni Studenci,

Zgodnie z § 3 Decyzją nr 4/2023 Rektora-Komendanta AMW
z dnia 23 stycznia 2023 r.: „Studentowi przysługuje odwołanie do właściwego prorektora ds. kształcenia i studenckich
w zakresie zmiany przedmiotu ogólnouczelnianego – tylko
w wyjątkowych przypadkach, złożone najpóźniej do dnia rozpoczęcia semestru, tj. do dnia 15 lutego 2023 r.