Festiwal Nauk Społecznych | Konferencja Młodych Badaczy | Edycja II

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.

Globalne społeczeństwo informacyjne – szanse, zagrożenia i wyzwania

 

 

Termin konferencji:  7 czerwca 2022 r.

Miejsce konferencji: Konferencja odbywać będzie się w formie hybrydowej

Adres organizatora: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

 

Tematyka konferencji:

 

Konferencja skierowana jest do studentów i młodych badaczy reprezentujących krajowe ośrodki naukowe. Odbywa się w ramach organizowanego w Akademii Marynarki Wojennej Festiwalu Nauk Społecznych. Konferencja ma w zamyśle organizatorów stanowić wydarzenie cykliczne, które umożliwi młodym naukowcom prezentację swoich dokonań i wymianę doświadczeń. Tematyka konferencji związana jest ze zmianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach i wyzwaniami i zagrożeniami z nimi związanymi.

 

We współczesnych społeczeństwach zmiany zachodzą coraz szybciej. Warto zauważyć, że zmiany te dodatkowo dotyczą praktycznie wszystkich sfer naszego życia. Początki tego przyspieszenia powiązać należy z XX wiekiem i dwiema rewolucjami: naukową i technologiczną. Ich efektami było pojawienie się nowych rozwiązań technologicznych i powiązanych z nimi urządzeń. Podstawą stawało się produkowanie, przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji. Zmiany w zakresie technologii wpływały na pozostałe sfery życia społecznego takie jak praca, edukacja, gospodarka czy rozrywka. Wpływały również na relacje międzyludzkie, sposoby komunikacji, ale również na to w jaki sposób postrzegamy czas i przestrzeń. Początkowo sfery off-line i on-line były od siebie oddzielone, obecnie sfery te przenikają się w taki sposób, że coraz trudniej określić gdzie kończy się jedna z nich, a zaczyna druga. Współczesne społeczeństwa to społeczeństwa informacyjne. Jego pojawienie się ma zarówno zalety, jak i wady.

 

Technooptymiści uważają, że przyszłość, która nas czeka jest wspaniała. Nowe technologie pozwolą nam rozwiązać większość problemów, z którymi się dzisiaj borykamy. W efekcie będziemy żyli dłużej i lepiej. Uda się nam znaleźć alternatywne źródła energii i rozwiązać problemy klimatyczne. Przestaniemy zmagać się z problemami ekonomicznymi, zaprzęgniemy do pracy sztuczną inteligencję a sami będziemy mogli poświęcać więcej czasu na swój rozwój, czy swoim rodzinom. Polepszy się system opieki medycznej i uda się nam zwalczyć choroby, które obecnie są nieuleczalne.

 

Pesymiści tworzą wizję bardziej przerażającej przyszłości zdominowanej przez nowe technologie. W wielu przypadkach może się okazać, że zachłystujemy się nowymi możliwościami, zapominając o tym jak bardzo niebezpiecznym narzędziem mogą być nowe technologie w rękach bezrefleksyjnych użytkowników. Dobrym przykładem może tu być Internet i media społecznościowe, które przyczyniły się do rozwoju narcystycznych osobowości. Tworzone przez nas wirtualne tożsamości w znacznej mierze odbiegają od naszych prawdziwych. Staramy się pokazać od jak najlepszej strony, być podziwiani i lubiani. W efekcie poprawiamy nasze zdjęcia, nasze życiorys, często wpuszczamy do naszej sfery prywatnej dostępnej kiedyś dla najbliższych dalszych znajomych czy obce osoby. Wydaje się nam, że w sieci jesteśmy anonimowi, zapominamy o tym, że żadna umieszczona w nim informacja czy zdjęcie nie zniknie. Łamiemy często obowiązujące normy i wartości, bo czujemy się bezkarni. Mówimy rzeczy, których nigdy byśmy nie powiedzieli w kontaktach twarzą w twarz.

 

Zdaniem Manuela Castellsa czy tego chcemy, czy nie będziemy żyć w społeczeństwie informacyjnym. W zakończeniu swojej książki pisze: „tak długo bowiem, jak będziesz chciał żyć w społeczeństwie, tutaj i teraz, będziesz miał do czynienia ze społeczeństwem sieciowym. Żyjemy bowiem w Galaktyce Internetu” (Castells 2003: 313). Należy zatem przyjąć, że zmian nie da się uniknąć, ale jeśli tylko będziemy podchodzili rozważnie do nowych technologii i wykorzystywali możliwości jakie one nam dają nasze życie stanie się łatwiejsze i lepsze. Wtedy czekająca nas przyszłość będzie zgodnie z tym jak opisuje ją Michio Kaku, wspaniała.

 

Obszary tematyczne:

Globalna gospodarka i rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym

Media w dobie społeczeństwa informacyjnego

Internet, media społecznościowe i relacje międzyludzkie

Bezpieczeństwo i wolność w globalnym społeczeństwie informacyjnym

 

 

Podstawą uczestnictwa w panelach konferencji będzie nadesłanie zgłoszenia potwierdzającego chęć udziału oraz tytułu i streszczenia wystąpienia.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w formie monografii, najlepsze zaś mogą liczyć na publikację w czasopiśmie naukowym. Wszyscy prelegenci otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

 

Program konferencji zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu oraz opublikowany do 05 czerwca 2022 r.

 

Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut.

 

Zaakceptowany artykuł powinien zostać przesłany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (bądź adres alternatywny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2022 roku. Warunkiem druku artykułu w czasopiśmie lub monografii zbiorowej jest terminowe złożenie tekstu przygotowanego zgodnie z wytycznymi oraz uzyskanie pozytywnych recenzji. O kwalifikacji tekstu do publikacji w czasopiśmie lub monografii decydują Redaktorzy.

 

 

Komitet naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ

Członkowie:

prof. dr hab. Adam KOSIDŁO

prof. AMW dr hab. Gracjan CIMEK

prof. AMW dr hab. Piotr SEMKÓW

dr Patrycja BAŁDYS

dr Radosław BRESKA

dr Sebastian DAMA

dr Łukasz WYSZYŃSKI

 

Kontakt:

 

Sekretarz konferencji:

mgr Karolina SZYDYWAR-GRABOWSKA

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.