Akty prawne


Lp. w sprawie: status uwagi
UCHWAŁA Senatu AMW NR 26/2014 w sprawie: określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia NIE  OBOWIĄZUJĄCA
UCHWAŁA Senatu AMW NR 11/2015 sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia OBOWIĄZUJĄCA
DECYZJA
REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ  NR 57/2012
w sprawie: utworzenia w Akademii Marynarki Wojennej uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. OBOWIĄZUJĄCA
DECYZJA
REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJNR 114/2016
w sprawie: powołania uczelnianego zespołu jakości kształcenia NIE OBOWIĄZUJĄCA
DECYZJA
REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJNR 114/2016
w sprawie: powołania uczelnianego zespołu jakości kształcenia NIE OBOWIĄZUJĄCA
UCHWAŁA SENATU 41/2020 w sprawie: określenia celów, zadań, zasad oraz metody wdrażania i udoskonalenia uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia OBOWIĄZUJĄCA  
DECYZJA REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NR 166/2020 w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020-2024 OBOWIĄZUJĄCA  
DECYZJA DZIEKANA WNHiS NR 6/D/2022 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia OBOWIĄZUJĄCA  
DECYZJA PRODZIEKANA NR 4/PD/2022 w sprawie powołania Zespołów ds. oceny tematów prac dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych OBOWIĄZUJĄCA  
DECYZJA DZIEKANA WNHiS NR 1/D/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny jakości prac dyplomowych OBOWIĄZUJĄCA