Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia

Skład wydziałowego zespołu do spraw jakości kształcenia w roku akademickim 2022/2023:

dr Patrycja BAŁDYS - Przewodnicząca zespołu
dr Iwona KRÓLIKOWSKA
dr Agnieszka SUCHOCKA
dr Łukasz WYSZYŃSKI
Joanna FLIS