Zarządzanie kapitałem ludzkim | Rozkłady zajęć

 

 

KIERUNEK ROK STUDIÓW ROZKŁAD ZAJĘĆ LISTA STUDENTÓW FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANE
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
  
I st.
I

Aktualizacja
30.05.2023 
semestr letni:
220ZKL

220 ZKL 

 
II  Aktualizacja
12.06.2023 
semestr letni:
210 ZKL
210 ZKL   
III