Zarządzanie kapitałem ludzkim | Opiekunowie roczników

OPIEKUNOWIE STUDENTÓW I PRAKTYK NA R.A. 2003/2024

Studia licencjackie I rok (210ZKL) - dr Sebastian DAMA

Studia licencjackie II rok (220ZKL) - dr hab. Svitlana LIZAKOWSKA

Studia licencjackie III rok (210ZKL) - dr Patrycja BAŁDYS

 

Studia magisterskie I rok (230ZKM) - dr Mariusz KARDAS

OPIEKUN PRAKTYK - mgr Dominika WYSZYŃSKA