Zarządzanie kapitałem ludzkim | Konsultacje

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM:

 

Konsultacje odbywają się w piątki w godz. 10 00-11 00.