Zarządzanie kapitałem ludzkim | Rozkłady zajęć

 

 

KIERUNEK ROK STUDIÓW ROZKŁAD ZAJĘĆ LISTA STUDENTÓW DODATKOWE PODGRUPY
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
  
I st.
I

Aktualizacja
22.05.2024 
semestr letni:
230ZKL A

22.05.2024

230ZKL B

   
II  Aktualizacja
24.05.2024 
semestr letni:
220ZKL
 

Dodatkowe podgrupy na zajęcia z Analizy statystyczne na bazach danych - podział alfabetyczny

grupa 1- od B do Ma

grupa 2 - od Mi do Z

 
III

 Aktualizacja
15.05.2024 
semestr letni:
210ZKL

   

 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

II st.

I Aktualizacja
09.05.2024 
semestr letni:
230ZKM