LionsWare Artur Wrzałkowski

LionsWare Artur Wrzałkowski

Konkurs Wyzwania nowoczesnego społeczeństwa skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Trzyosobowe Zespoły zgłaszane przez szkołę mają za zadanie przygotować 15-minutowy projekt z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dostępnych dla społeczeństwa.

 

 

Temat II edycji konkursu brzmi „Globalne społeczeństwo informacyjne - szanse, zagrożenia i wyzwania”.

 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

I etap – zgłoszenie Zespołu przez szkołę (formularz zgłoszeniowy), zakwalifikowanie do udziału w konkursie, wysłanie przygotowanego projektu, eliminacje przeprowadzone w formie zdalnej – polegające na przesłaniu 15-minutowego projektu/prezentacji wykorzystującej nowe technologie i zawierającej rozwiązanie wybranego przez Zespół problemu zgodnego z tematem Konkursu.

 

II etap – Finał Konkursu, przeprowadzony w formie hybrydowej w terminie określonym w Komunikacie, podczas którego zaprezentują się najlepsze Zespoły w trakcie trwania Festiwalu Nauk Społecznych.

 

Wyłonienie laureatów odbędzie się w czasie Festiwalu Nauk Społecznych na uroczystej gali w dniu 06.06.2022 roku, w czasie której 6 najlepszych Zespołów będzie miało szansę zaprezentowania online przygotowanych projektów.

Z finałowej piątki zostaną wyłonione 3 zwycięskie Zespoły, a dodatkowo, głosami publiczności zostanie przyznana nagroda publiczności.

 

W puli nagród dla zwycięskich Zespołów znajdują się: Konsole Nintendo Switch Lite, Czytniki E-Book PocketBook Touch oraz Aparaty FujiFilm Instax Mini.

 

 

Rada naukowa Konkursu:

prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ – przewodniczący

prof. dr hab. Adam KOSIDŁO

prof. AMW dr hab. Piotr SEMKÓW

prof. AMW dr hab. Gracjan CIMEK

dr Łukasz WYSZYŃSKI

dr Radosław BRESKA

dr Sebastian DAMA

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU  

 

 

Kontakt

Sekretarz Konkursu

mgr Karolina Szydywar-Grabowska

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.

Globalne społeczeństwo informacyjne – szanse, zagrożenia i wyzwania

 

 

Termin konferencji:  7 czerwca 2022 r.

Miejsce konferencji: Konferencja odbywać będzie się w formie hybrydowej

Adres organizatora: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

 

Tematyka konferencji:

 

Konferencja skierowana jest do studentów i młodych badaczy reprezentujących krajowe ośrodki naukowe. Odbywa się w ramach organizowanego w Akademii Marynarki Wojennej Festiwalu Nauk Społecznych. Konferencja ma w zamyśle organizatorów stanowić wydarzenie cykliczne, które umożliwi młodym naukowcom prezentację swoich dokonań i wymianę doświadczeń. Tematyka konferencji związana jest ze zmianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach i wyzwaniami i zagrożeniami z nimi związanymi.

 

We współczesnych społeczeństwach zmiany zachodzą coraz szybciej. Warto zauważyć, że zmiany te dodatkowo dotyczą praktycznie wszystkich sfer naszego życia. Początki tego przyspieszenia powiązać należy z XX wiekiem i dwiema rewolucjami: naukową i technologiczną. Ich efektami było pojawienie się nowych rozwiązań technologicznych i powiązanych z nimi urządzeń. Podstawą stawało się produkowanie, przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji. Zmiany w zakresie technologii wpływały na pozostałe sfery życia społecznego takie jak praca, edukacja, gospodarka czy rozrywka. Wpływały również na relacje międzyludzkie, sposoby komunikacji, ale również na to w jaki sposób postrzegamy czas i przestrzeń. Początkowo sfery off-line i on-line były od siebie oddzielone, obecnie sfery te przenikają się w taki sposób, że coraz trudniej określić gdzie kończy się jedna z nich, a zaczyna druga. Współczesne społeczeństwa to społeczeństwa informacyjne. Jego pojawienie się ma zarówno zalety, jak i wady.

 

Technooptymiści uważają, że przyszłość, która nas czeka jest wspaniała. Nowe technologie pozwolą nam rozwiązać większość problemów, z którymi się dzisiaj borykamy. W efekcie będziemy żyli dłużej i lepiej. Uda się nam znaleźć alternatywne źródła energii i rozwiązać problemy klimatyczne. Przestaniemy zmagać się z problemami ekonomicznymi, zaprzęgniemy do pracy sztuczną inteligencję a sami będziemy mogli poświęcać więcej czasu na swój rozwój, czy swoim rodzinom. Polepszy się system opieki medycznej i uda się nam zwalczyć choroby, które obecnie są nieuleczalne.

 

Pesymiści tworzą wizję bardziej przerażającej przyszłości zdominowanej przez nowe technologie. W wielu przypadkach może się okazać, że zachłystujemy się nowymi możliwościami, zapominając o tym jak bardzo niebezpiecznym narzędziem mogą być nowe technologie w rękach bezrefleksyjnych użytkowników. Dobrym przykładem może tu być Internet i media społecznościowe, które przyczyniły się do rozwoju narcystycznych osobowości. Tworzone przez nas wirtualne tożsamości w znacznej mierze odbiegają od naszych prawdziwych. Staramy się pokazać od jak najlepszej strony, być podziwiani i lubiani. W efekcie poprawiamy nasze zdjęcia, nasze życiorys, często wpuszczamy do naszej sfery prywatnej dostępnej kiedyś dla najbliższych dalszych znajomych czy obce osoby. Wydaje się nam, że w sieci jesteśmy anonimowi, zapominamy o tym, że żadna umieszczona w nim informacja czy zdjęcie nie zniknie. Łamiemy często obowiązujące normy i wartości, bo czujemy się bezkarni. Mówimy rzeczy, których nigdy byśmy nie powiedzieli w kontaktach twarzą w twarz.

 

Zdaniem Manuela Castellsa czy tego chcemy, czy nie będziemy żyć w społeczeństwie informacyjnym. W zakończeniu swojej książki pisze: „tak długo bowiem, jak będziesz chciał żyć w społeczeństwie, tutaj i teraz, będziesz miał do czynienia ze społeczeństwem sieciowym. Żyjemy bowiem w Galaktyce Internetu” (Castells 2003: 313). Należy zatem przyjąć, że zmian nie da się uniknąć, ale jeśli tylko będziemy podchodzili rozważnie do nowych technologii i wykorzystywali możliwości jakie one nam dają nasze życie stanie się łatwiejsze i lepsze. Wtedy czekająca nas przyszłość będzie zgodnie z tym jak opisuje ją Michio Kaku, wspaniała.

 

Obszary tematyczne:

Globalna gospodarka i rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym

Media w dobie społeczeństwa informacyjnego

Internet, media społecznościowe i relacje międzyludzkie

Bezpieczeństwo i wolność w globalnym społeczeństwie informacyjnym

 

 

Podstawą uczestnictwa w panelach konferencji będzie nadesłanie zgłoszenia potwierdzającego chęć udziału oraz tytułu i streszczenia wystąpienia.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w formie monografii, najlepsze zaś mogą liczyć na publikację w czasopiśmie naukowym. Wszyscy prelegenci otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

 

Program konferencji zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu oraz opublikowany do 05 czerwca 2022 r.

 

Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut.

 

Zaakceptowany artykuł powinien zostać przesłany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (bądź adres alternatywny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2022 roku. Warunkiem druku artykułu w czasopiśmie lub monografii zbiorowej jest terminowe złożenie tekstu przygotowanego zgodnie z wytycznymi oraz uzyskanie pozytywnych recenzji. O kwalifikacji tekstu do publikacji w czasopiśmie lub monografii decydują Redaktorzy.

 

 

Komitet naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ

Członkowie:

prof. dr hab. Adam KOSIDŁO

prof. AMW dr hab. Gracjan CIMEK

prof. AMW dr hab. Piotr SEMKÓW

dr Patrycja BAŁDYS

dr Radosław BRESKA

dr Sebastian DAMA

dr Łukasz WYSZYŃSKI

 

Kontakt:

 

Sekretarz konferencji:

mgr Karolina SZYDYWAR-GRABOWSKA

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

pt. Świat w XXI wieku – wyzwania i zagrożenia

 

Termin konferencji:  31 marca 2022 r.

Miejsce konferencji: Konferencja odbywać będzie się w formie online

Adres organizatora: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

 

Tematyka konferencji:

 

Konferencja skierowana jest do studentów i młodych badaczy reprezentujących krajowe ośrodki naukowe. Odbywa się w ramach organizowanego w Akademii Marynarki Wojennej Festiwalu Nauk Społecznych. Konferencja ma w zamyśle organizatorów stanowić wydarzenie cykliczne, które umożliwi młodym naukowcom prezentację swoich dokonań i wymianę doświadczeń. Tematyka konferencji związana jest ze zmianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach i wyzwaniami i zagrożeniami z nimi związanymi.

 

We współczesnych społeczeństwach zmiany zachodzą coraz szybciej. Co więcej, są zmianami, które dotyczą większości sfer naszego życia. Początki tego procesu można było obserwować w XX wieku, który przebiegał pod znakiem rewolucji naukowej i technologicznej. Charakterystyczne dla tego okresu urządzenia i rozwiązania technologiczne związane były z wytwarzaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji. Istotne jest to, że powodowały one nie tylko postęp technologiczny, ale przyczyniały się do zmiany społeczeństwa. Przybliżając je krok po kroku do opisywanego przez naukowców społeczeństwa informacyjnego. Kluczowe dla tych zmian było pojawienie się Internetu, który wpłynął na transformacje wszystkich obszarów życia społecznego. Wpłynął na sposoby komunikowania i interakcji społecznych. Zmienił w istotny sposób nasze postrzeganie czasu i przestrzeni, znosząc ich bariery. A przede wszystkim zmienił sposób w jaki postrzegamy świat i sposoby naszego myślenia.

 

Mauro Guillén opisując zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach pisze „Dawno, dawno temu świat nie tylko był klarownie podzielony na prosperujące i zacofane gospodarki, ale również dzieci było pod dostatkiem, osób pracujących było więcej niż emerytów, a wszyscy pragnęli posiadać domy i samochody. Firmy nie musiały rozglądać się poza Europą i Stanami Zjednoczonymi, aby dobrze sobie radzić. Drukowany pieniądz był prawnym środkiem płatniczym dla wszystkich długów publicznych i prywatnych. W szkole mówili nam, jak mamy „rozgrywać tę grę”, i dorastaliśmy w przekonaniu, że zasady pozostaną takie same, kiedy to my podejmiemy pierwszą prac, założymy rodzinę, doczekamy się, że nasze dzieci opuszczą dom, a później sami przejdziemy na emeryturę” (Guillén 2020: 14). Problem polega na tym, że ten świat przestał istnieć. Przewidywalność, która była cechą charakterystyczną w poprzednich epok zastąpiona została nieprzewidywalnością i niepewnością będących w pewnym stopniu efektem wzrostu skomplikowania systemów technicznych, w których funkcjonujemy.

 

Ta nieprzewidywalność i niepewność pojawia się we wszystkich obszarach naszego życia i powoduje, że społeczeństwa stają w obliczu niespotykanych wcześniej wyzwań. To one stanowić będą główny temat naszej konferencji.

 

Obszary tematyczne:

Ekonomia, gospodarka, rynek pracy

 Polityka, przyszłość demokracji i mediów

 Zmiany klimatyczne i wyzwania z nimi związane

 Społeczeństwo wiedzy, edukacja, lifelong learning

 

 

Podstawą uczestnictwa w panelach konferencji będzie nadesłanie zgłoszenia potwierdzającego chęć udziału oraz tytułu i streszczenia wystąpienia.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w formie monografii, najlepsze zaś mogą liczyć na publikację w czasopiśmie naukowym. Wszyscy prelegenci otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

 

Program konferencji zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu oraz opublikowany do 25 marca 2022 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut.

Zaakceptowany artykuł powinien zostać przesłany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (bądź adres alternatywny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2022 roku. Warunkiem druku artykułu w czasopiśmie lub monografii zbiorowej jest terminowe złożenie tekstu przygotowanego zgodnie z wytycznymi oraz uzyskanie pozytywnych recenzji. O kwalifikacji tekstu do publikacji w czasopiśmie lub monografii decydują Redaktorzy.

 

Komitet naukowy

 

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ

Członkowie:

prof. dr hab. Adam KOSIDŁO

prof. AMW dr hab. Gracjan CIMEK

prof. AMW dr hab. Piotr SEMKÓW

dr Patrycja BAŁDYS

dr Radosław BRESKA

dr Sebastian DAMA

dr Łukasz WYSZYŃSKI

 

UWAGA! Wydłużamy termin zgłoszeń 25.03.2022 

 

Konkurs Wyzwania nowoczesnego społeczeństwa skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Trzyosobowe Zespoły zgłaszane przez szkołę mają za zadanie przygotować 15-minutowy projekt z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dostępnych dla społeczeństwa.

 

Temat I edycji konkursu brzmi „Świat w XXI wieku – wyzwania i zagrożenia”.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

I etap – zgłoszenie Zespołu przez szkołę (formularz zgłoszeniowy), zakwalifikowanie do udziału w konkursie, wysłanie przygotowanego projektu, eliminacje przeprowadzone w formie zdalnej – polegające na przesłaniu 15-minutowego projektu/prezentacji wykorzystującej nowe technologie i zawierającej rozwiązanie wybranego przez Zespół problemu zgodnego z tematem Konkursu.

 

II etap – Finał Konkursu, przeprowadzony w formie zdalnej w terminie określonym w Komunikacie, podczas którego zaprezentują się najlepsze Zespoły w trakcie trwania Festiwalu Nauk Społecznych.

 

Wyłonienie laureatów odbędzie się w czasie Festiwalu Nauk Społecznych na uroczystej gali w dniu 30.03.2022 roku, w czasie której 5 najlepszych Zespołów będzie miało szansę zaprezentowania online przygotowanych projektów.

Z finałowej piątki zostaną wyłonione 3 zwycięskie Zespoły, a dodatkowo, głosami publiczności zostanie przyznana nagroda publiczności.

 

W puli nagród dla zwycięskich Zespołów znajdują się: Konsole Nintendo Switch Lite, Czytniki E-Book PocketBook Touch oraz Aparaty FujiFilm Instax Mini.

 

Rada naukowa Konkursu:

prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ – przewodniczący

prof. dr hab. Adam KOSIDŁO

prof. AMW dr hab. Piotr SEMKÓW

prof. AMW dr hab. Gracjan CIMEK

dr Łukasz WYSZYŃSKI

dr Radosław BRESKA

dr Sebastian DAMA

 

Kontakt

Sekretarz Konkursu

mgr Karolina Szydywar-Grabowska

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (zobacz pole POBIERZ ZAŁĄCZNIK):

Regulamin szczegółowy Konkursu Wyzwania nowoczesnego społeczeństwa

Załącznik nr 1 do Regulaminu szczegółowego Konkursu Wyzwania nowoczesnego społeczeństwa

Załącznik nr 2 do Regulaminu szczegółowego Konkursu Wyzwania nowoczesnego społeczeństwa 

Prezes - Michał Wiśniewski

E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koło Naukowe Krytycznej Myśli Społeczno-Politycznej “Aurea Dicta”

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekun - Karolina Szydywar-Grabowska

E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnHiAQ9Jc-YqU5m1eTljcEvtmOBOiA7LTupWGX-kdyMNWcGA/viewform?usp=sf_link

 

Statut koła:

https://drive.google.com/file/d/1tZxahGEbwgF_Qd9tiIGotvSIxAHwWM_G/view?usp=sharing

Media społecznościowe:

Facebook: https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Krytycznej-Myśli-Społeczno-Politycznej-Aurea-Dicta-103120471758587

Instagram: https://www.instagram.com/aureadictaamw/

Prezes - Michał Wiśniewski

Zastępca Prezesa - Krzysztof Żal

Sekretarz - Łukasz Zabrocki

Opiekun - mgr Karolina Szydywar-Grabowska

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.