niedziela, 23 listopad 2014 01:00

„Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych"

Napisał

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych", która odbędzie się 27 listopada 2014 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Organizatorem konferencji jest Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students' Coalition oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną.

Celem konferencji jest prezentacja perspektywy pracodawców, absolwentów oraz studentów na problem praktyk na studiach humanistycznych i społecznych. Szczególnie istotne w tym zakresie będzie przedstawienie i przedyskutowanie wartości i czynników, na które warto zwrócić uwagę projektując programy praktyk.

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów konferencji jej program przewiduje prezentację wniosków i doświadczeń wynikających z wizytacji prowadzonych przez zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyniki analiz prowadzonych przez pracodawców ze względu na związek praktyk i zatrudnialności absolwentów. Ponadto dodatkową wartością konferencji będzie prezentacja wybranych, interesujących praktyk uczelni w zakresie organizacji praktyk oraz określania i weryfikacji efektów kształcenia osiąganych w ich ramach.

Liczymy, że spotkanie to będzie doskonałą okazją do dyskusji nad rolą praktyk w naukach humanistycznych i społecznych i pozwoli Państwu na efektywne wykorzystywanie tego elementu programu kształcenia w procesie dydaktycznym.

Zgłoszenia można dokonywać za pomocą strony internetowej konferencji: www.konferencja.fundacjapsc.pl  do dnia 25 listopada. Na stronie internetowej znajdziecie Państwo również informacje o programie oraz kwestiach organizacyjnych. Konferencja zakłada ograniczoną liczbę miejsc objętych dofinansowaniem w ramach projektu.
 
Liczymy na owocne spotkanie w murach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.