poniedziałek, 04 grudzień 2023 18:32

Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla pracowników WNHiS

Napisała

Minister Obrony Narodowej przyznał panu dr Radosławowi Bresce i panu mgr Wojciechowi Błażkowi nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. W przesłanym liście gratulacyjnym podkreśla "włożony wysiłek w pracę naukową na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz (...) rozwój myśli wojskowej i wdrażanie nowatorskich rozwiązań do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem Ojczyzny".

Nagroda została przyznana za stworzenie koncepcji i uruchomienie Pracowni Sprawności Psychologicznej i Przywództwa. Celem pracowni jest podnoszenie sprawności psychologicznej żołnierzy poprzez ich udział w programie budowania odporności psychicznej oraz kształtowanie kompetencji przywódczych. Program oparty jest o cztery sprawności - obszary funkcjonowania żołnierza - emocjonalną, społeczną, rodzinną i duchową.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.