czwartek, 23 luty 2023 14:31

Zapraszamy na Konferencję "Społeczeństwo obywatelskie i jego transformacje. Edukacja-Polityka-Etyka"-

Napisała

  Intencja konferencji naukowej pt. Społeczeństwo obywatelskie i jego transformacje. Edukacja – Polityka – Etyka zrodziła się jako wyraz potrzeby pogłębionej, interdyscyplinarnie zorientowanej dyskusji nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jej realizacją w sferze polityki, a także jej przemianami, których w intensywny sposób społeczeństwa Zachodu doświadczają na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Szczególne miejsce w tych analizach przypisujemy obszarom: edukacji – jako źródła wychowania obywatela i kultywowania obywatelskości, politycznej i społecznej praxis – jako przestrzeni aktualizacji potencjału obywatelskości w warunkach demokratycznej sfery publicznej, a także etyce – dostarczającej aksjologicznych fundamentów dla rozwoju i realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego.
  Pragniemy, aby interdyscyplinarny charakter konferencji dedykowanej problematyce społeczeństwa obywatelskiego zaangażował przedstawicieli różnorodnych dyscyplin i środowisk naukowych osadzonych w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych. Cele akademickiego dialogu towarzyszącego obradom obejmują m. in.:
- analizę idei społeczeństwa obywatelskiego w różnych jej wymiarach (politycznym, edukacyjnym, aksjologicznym),
- pogłębione rozpoznanie praktyk społecznych konstytuujących współczesne społeczeństwa obywatelskie, w tym modele sprawowania władzy politycznej oraz edukacji obywatelskiej,
- transformacje społeczeństw obywatelskich w ujęciu historii najnowszej oraz analiz politologicznych,
- pogłębione rozważania nad obywatelem jako podmiotem społeczeństwa obywatelskiego.
Kluczowe obszary problemowe:

  Obrady będą prowadzone w trzech głównych grupach problemowych: edukacja, polityka, etyka. Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary analiz prowadzonych wewnątrz zasygnalizowanych grup.
I. EDUKACJA
- Jakie wyzwania przed współczesną edukacją stawia idea społeczeństwa obywatelskiego?
- W jaki sposób wyzwania te są (były, mogą być) realizowane w różnych obszarach edukacji (formalnej, nieformalnej, pozaformalnej) oraz w odniesieniu do różnych okresów rozwoju człowieka (dzieci, młodzież, dorośli)?
- Na jakie sposoby można rozważać relację pomiędzy wychowaniem patriotycznym a edukacją obywatelską?
- Kim jest „obywatel” jako podmiot edukacji dla demokracji? Czy jest kształtowany przez cnoty czy kompetencje? Jakie jest miejsce racjonalności i afektywności we współczesnych koncepcjach obywatela, obywatelskości i edukacji obywatelskiej?
- Jaka jest rola namysłu nad rozwojem i edukacją człowieka w filozoficznej genezie idei społeczeństwa obywatelskiego?
II. POLITYKA
- Na jakie sposoby kształtuje się relacja pomiędzy państwem, gospodarką a społeczeństwem obywatelskim we współczesnym świecie?
- Jakie oblicza przyjmują działania społeczne konstytutywne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (aktywność organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, samorządów terytorialnych, partii i ugrupowań politycznych)?
- Jak rozumieć relację pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a społeczeństwem politycznym w odniesieniu do współczesnych praktyk społecznych oraz modeli sprawowania władzy politycznej?
III. ETYKA
- Na jakich filarach aksjologicznych opierają się współczesne koncepcje społeczeństwa obywatelskiego? Jakim ulegają transformacjom w tym zakresie?
- Jaki charakter przybiera relacja pomiędzy etyką a polityką w ramach dyskursów społeczeństwa obywatelskiego?
- Jaką postać przyjmuje relacja pomiędzy wspólnotą a jednostką w ramach dyskursów społeczeństwa obywatelskiego?
- Jaka jest rola etyki religijnej, religii i kościołów w społeczeństwie obywatelskim?
KONTAKT: REJESTRACJA:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail (sprawy finansowe): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.