czwartek, 20 październik 2022 11:53

Pedagogika II stopnia z kursem kwalifikacyjnym w zakresie pedagogiki specjalnej

Napisała

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku pedagogika z kursem kwalifikacyjnym w zakresie pedagogiki specjalnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 262 508