niedziela, 31 lipiec 2022 13:21

Kategoria A dla Pedagogiki!!!

Napisała

Miło nam poinformować, że dyscyplina pedagogika decyzją nr 804/509/2022  ministra edukacji i nauki z dnia 29.07.2022 r otrzymała kategorię naukową A. Oznacza to możliwość nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz uruchamiania samodzielnie kierunków studiów, dla których ta dyscyplina będzie wiodąca. Stało się tak po raz pierwszy w historii Akademii w dyscyplinach kojarzonych z humanistyką w ogóle, a w szczególności z szeroko rozumianym wychowaniem. Wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili gratulujemy!