piątek, 18 październik 2019 14:46

Życzenia dla Nauczycieli WNHiS z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Napisał


Szanowni Państwo,

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Nauczycielom Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych serdeczne życzenia,

realizacji planów zawodowych, satysfakcji z wykonywania pracy, optymizmu, uśmiechu na każdy dzień oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym


Dziekan WNHiS
prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ