czwartek, 26 wrzesień 2019 10:07

NOWY DOKTOR HABILITOWANY NA WNHiS

Napisał

Z dumą informujemy, że 9 lipca 2019 roku na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego Rada Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała dr. Gracjanowi CIMKOWI stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce.