piątek, 08 marzec 2019 14:24

Życzenia od Dziekana z okazji Dnia Kobiet

Napisał
Dziekan Wydzału Nauk Humanistycznych i Społecznych prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł składa na ręce wszystkich Pań najszczersze życzenia z okazji Dnia Kobiet!
Foto. Damian Marschk

IMG 5826 01