środa, 13 luty 2019 14:40

Konkurs dla studentów

Napisał
Szanowni Państwo,

wraz z Bonawentura Akademia Savoire-Vivre zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym zasadom savoire-vivre. Jedyne co trzeba zrobić, to przesłać na skrzynkę pocztową na naszym profilu na Facebooku odpowiedź (do 350 słów) na pytanie: JAKA ZASADA SAVOIRE-VIVRE JEST NAJWAŻNIEJSZA W CODZIENNYM ŻYCIU. Nagrodą w konkuresie jest udział w kursie savoire-vivre. Szczegóły można znaleźć w zamieszczonym poniżej Regulaminie. Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w konkursie!!!

REGULAMIN KONKURSU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW (WNHiS).
2. Partnerem i fundatorem nagrody w konkursie jest Bonawentura Akademia Savoire-Vivre.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.wnhis.amw.gdynia.pl i na profilu Wydziału na Facebooku https://www.facebook.com/wnhis.amw/ w dniach 14 lutego – 28 lutego 2019 roku (do godziny 12:00 w południe).
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) mogą być studenci Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych.
2. Nagrodą w Konkursie jest udział w kursie savoire-vivre o wartości 699 złotych w terminie 6-7 kwietnia 2019 roku.
3. Zdobywca nagrody w Konkursie zostanie wyłoniony przez Bonawentura Akademia Savoire-Vivre spośród uczestników, którzy w czasie trwania konkursu, prześlą na skrzynkę pocztową Wydziału na profilu facebookowym: https://www.facebook.com/wnhis.amw/ odpowiedź (do 350 słów) na pytanie: Jaka zasada savoir-vivre jest najważniejsza w codziennym życiu?
4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez WNHiS.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§ 3 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wnhis.amw.gdynia.pl