Wojsko w systemie służb publicznych | Praktyki

Informujemy, że osoby idące na praktykę muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkich studentów będących na praktyce lub wybierających się na nią prosimy o dostarczenie kserokopii polisy lub zaświadczenia z numerem polisy do Dziekanatu WNHiS

 

Opiekun praktyk – dr Andrzej Łapa

 

Zarządzenie nr 5/ZD/2017: w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych