Wojsko w systemie służb publicznych | Opiekunowie roczników

OPIEKUNOWIE STUDENTÓW I PRAKTYK NA R.A. 2021/2022

1. Studia licencjackie II rok (grupa 200WS) - dr Iwona KRÓLIKOWSKA

2. Studia licencjackie III rok (grupa 190WS) – dr Svitlana LIZAKOWSKAOPIEKUN PRAKTYK: dr Andrzej Łapa