Wojsko w systemie służb publicznych | Rozkłady zajęć
KIERUNEK ROK STUDIÓW ROZKŁAD ZAJĘĆ LISTA STUDENTÓW FAKULTETY OGÓLNOUCZELNIANE
WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH
  
I st.

II
Aktualizacja
31.05.2022 
semestr letni:
200 WS

 

200 WS

 
 
III

Aktualizacja
28.04.2022 
semestr letni:
190 WS

190 WS