niedziela, 22 czerwiec 2014 02:00

Pedagogika/Stosunki międzynarodowe | Prace dyplomowe

Napisał

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2021 Rektora -Komendanta  Akademii Marynarki Wojennej z dnia 18.08 2021r w sprawie opłat za postepowanie związane z przyjęcie na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w r.a. 2021/2022:

 

- opłata za dyplom w j. obcym innym niż w art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynosi 20.00 zł. 

- opłata za suplement w j. obcym innym niż w art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynosi 20.00 zł. 

- opłata za duplikat dyplomu wynosi 20.00 zł.

- opłata za duplikat suplementu wynosi 20.00 zł. 


   
Absolwentów, którzy ukończyli studia przed r.a 2021/2022 obowiązuje Zarządzenie Rektora- Komendanta aktualne na dzień uzyskania absolutorium. 

Procedury obron w załącznikach poniżej.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 maj 2022 12:47