Wojsko w systemie służb publicznych | Plan studiów

Plan studiów jest informacją na temat przedmiotów i ich sekwencji w czasie trwania studiów. Zajdziesz w nim informacje na temat punktów ECTS* przypisanych do danych przedmiotów oraz rygoru ich zaliczenia (zaliczenie, zaliczenie z oceną, egzamin). Słowo fakultet odnosi się do przedmiotu obieralnego - o realizacji danego przedmiotu zdecydują studenci.

Plan studiów: 2017/2018 

Plan studiów: 2018/2019

Plan studiów: 2019/2020

Plan studiów: 2020/2021

Szczegółowe informacje na temat tego kierunku studiów (opis zakładanych efektów kształcenia, karty przedmiotów i inne) zajdziesz w Programie kształcenia.

Punkty ECTS określają nakład pracy, jaki pownien włożyć przeciętny student dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Przy ich pomocy dowiesz się, ile czasu powinieneś spędzić z wykładowcą, ćwiczeniowcem i książkami, aby osiągnąć niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Więcej inofrmacji na ten temat znajdziesz w zakładce Proces Boloński