Wojsko w systemie służb publicznych | Program studiów

Program kształcenia (program studiów) jest całościową informacją na temat kierunku studiów. Znajdziesz tu m.in. informacje na temat formy studiów, modułów kształcenia (przedmiotów lub grup przedmiotów) z przypisanymi efektami kształcenia i punktami ECTS, motod weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobywanych w trakcie kształcenia, liczby semenstrów i punktów ECST niezbędnych dla uzyskania określonych kwalifikacji, a także informacji na temat praktyk.

 

Program studiów 2018/2019

Program studiów 2019/2020 

Program studiów 2020/2021