Wojsko w systemie służb publicznych | Rada Pracodawców

Rada Pracodawców kierunku: Wojsko w systemie służ publicznych

 

  • mgr Mariusz DAJAS Szef Oddziału Zamiejscowego w Gdyni Archiwum Wojskowego w Toruniu
 
  • kpt. Paweł GIL Zastępca Komendanta Miejskiej PSP w Gdyni
 
  • sierż. Magdalena SOŁTYSIAK Sekcja Współpracy Cywilno-Wojskowej 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
  • Maciej POPRAWSKI Dyrektor Operacyjny PGZ Stocznia Wojenna
 
  • mł. insp. Jacek WALIŃSKI Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 
  • ppłk Krzysztof PISKORSKI Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni
 
  • kmdr SG Jarosław GÓRSKI Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku