Studia podyplomowe | Rekrutacja

 

Studia są formą doskonalenia kompetencji zawodowych i społecznych osób pragnących podnieść swe kwalifikacje. Oferta adresowana jest do absolwentów uczelni wszystkich typów. Zdobyte przez absolwentów kwalifikacje i kompetencje umożliwią im skuteczniejsze funkcjonowanie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-zawodowej oraz twórcze jej przeobrażanie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu i rozkładu zajęć średnio dwa razy w miesiącu. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy AMW oraz osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie. Studia uruchomione zostaną po zebraniu minimum 15 osobowej grupy dla każdego typu studiów w październiku i marcu każdego roku. Zasady prowadzenia studiów podyplomowych w AMW określa regulamin.

Wysokość opłat: 
Cennik opłat r.a. 2023/2024

 

Opłaty w formie ratalnej (kilka rat) będą możliwie na uzasadniony wniosek słuchacza studiów podyplomowych.

UWAGA: Nie ma wpisowego na studiach podyplomowych WNHiS.

Zarządzenie nr 15 z dnia 1 czerwca 2023

ws. opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora-Komendanta AMW nr 15 z dnia 1 czerwca 2023:

  1. Odpłatność za studia podyplomowe dla absolwentów studiów ukończonych w AMW wynosi 90% kwoty określonej w zarządzeniu o opłatach na dany rok akademicki.
  2. Odpłatność dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w AMW oraz pracowników AMW na studiach podyplomowych wynosi 80% kwoty określonej w zarządzeniu o opłatach na dany rok akademicki.
  3. Odpłatność dla funkcjonariuszy publicznych na studiach podyplomowych wynosi 95% kwoty określonej w zarządzeniu o opłatach na dany rok akademicki.

Akademia Marynarki Wojennej
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

Podpisane i zeskanowane dokumenty należy przesłać na poniżej podany adres e-mail:
a) wniosek (podania) o przyjęcie na wybrane przez siebie studia podyplomowe
- pobierz wniosek!

b) klauzula informacyjna RODO pobierz dokument!
c) odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
d) skan zdjęcia zapisany w formacie JPG (236x295 pcs);
e) dokument uprawniający do zniżki (np. aktualna legitymacja żołnierza zawodowego), potwierdzający pełnienie funkcji publicznej (w rozumieniu art. 115 par. 13 kk)

 

Dokumenty z własnoręcznymi podpisami w formie scanów należy przesłać
na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.:  261 262  585
lub na adres - zobacz!


Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.


PRZYJMOWANY BĘDZIE WYŁĄCZNIE KOMPLET DOKUMENTÓW!