Pedagogika | Studia I stopnia

1

Kształcimy pedagogów, którzy poza umiejętnościami wychowawczymi i  opiekuńczymi:

 
 • posiadają kompetencje i umiejętności pracy i kierowania zespołami ludzkimi, dysponują kompetencjami komunikacyjnymi i interpersonalnymi, rozwijają swoją kreatywność i kompetencje personalne, wzmacniając indywidualny potencjał; 
 • są merytorycznie i metodycznie przygotowani do prowadzenia szkoleń, organizowania działań wspierających, pomocowych i doradczych oraz aktywności wymagających zaawansowanego poziomu rozwoju tzw. kompetencji miękkich.

 

 • Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową.  

 

 2
 
 
Oferujemy kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim
 
Pedagogika I stopnia – studia licencjackie (3 letnie)
w specjalnościach/zakresach:
 
 • pedagogika rodziny
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 3

Studia I stopnia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy

 
 • opiekuńczo-wychowawczej i działalności profilaktycznej;
 • w roli asystenta rodziny;
 • w pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania wychowanków;
 • w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego;
 • w placówkach wielofunkcyjnych, hospicjach, świetlicach środowiskowych.
 
REKRUTACJA TRWA
Dołącz do nas!
Chcesz nas lepiej poznać i być z nami na bieżąco?
 • Wejdź na nasz profil!