Wojsko w systemie służb publicznych | Studia I stopnia

2

WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

(studia licencjackie, profil praktyczny)

Specjalności: Zarzadzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym

                         Wojska Obrony Terytorialnej

                        


JEDYNY TAKI KIERUNEK W POLSCE!

  • Studia I stopnia o profilu praktycznym, realizowane w trybie stacjonarnym
  • Studia trwają 6 semestrów i pozwalają na zdobycie 180 punktów ECTS
  • Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, obejmuje min.

- diagnozę kompetencji
- profilowane ścieżki rozwoju
- praktyki
- zajęcia rozwijające kompetencje miękkie (min. praca w grupie, autoprezentacja, komunikacja w grupie)
- kurs specjalistyczny: język angielski

  • Szeroka gama przedmiotów do wyboru pozwala na sprofilowanie i zindywidualizowanie swojej ścieżki edukacyjnej. Student może na przykład wybierać przedmioty właściwe dla rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Do kogo adresowany jest kierunek?

Studia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych (studia praktyczne pierwszego stopnia) pozwalają osiągnąć studentowi wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, dzięki którym uzyskuje on możliwość zatrudnienia w administracji wojskowej i cywilnej oraz firmach kooperujących z szeroko rozumianym sektorem bezpieczeństwa państwa. Studia umożliwiają studentowi zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu  administrowania  instytucjami wojskowymi i cywilnymi. Ponadto student uzyska umiejętności z zakresu podstaw funkcjonowania zespołów ludzkich, podstaw przedsiębiorczości, budowania zespołu, organizacji i podziału pracy w zespole. Student nabierze również  umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej, negocjacji, a także rozwiązywania konfliktów w organizacji.

 

Sylwetka absolwenta – gdzie można szukać pracy po studiach?

Absolwenci studiów na kierunku Wojsko w systemie służb publicznych będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności stanowiące odpowiedź na potrzeby szeroko rozumianego sektora publicznego oraz jednostek wojskowych i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu działania jednostek wojskowych, podstaw prawa, systemu obronności państwa oraz funkcjonowania sektora publicznego absolwenci kierunku stanowić mogą personel cywilny jednostek wojskowych oraz być częścią personelu jednostek samorządowych i instytucji publicznych, w gestii których jest kooperacja z wojskiem oraz dbanie o kwestie bezpieczeństwa narodowego. 

Co będzie przedmiotem studiów?

Student realizuje program studiów w oparciu o treści kształcenia zgrupowane w modułach kształcenia obejmujących następujące obszary: wiedza í zakresu nauk wojskowych, społecznych, humanistycznych oraz miejsca wojska w systemie służb publicznych, kompetencje społeczne, komunikacyjne, umiejętność pracy w grupie, praktyki. W ramach studiów można będzie wybrać między innymi następujące moduły:

  • System służb publicznych

- System reagowania i zarządzania kryzysowego
- System służby cywilnej
- System służb mundurowych
- Obrona cywilna i ochrona ludności

  •  Bezpieczeństwo

- Ochrona danych osobowych i informacji
- Spory i konflikty międzynarodowe
- Bezpieczeństwo państwa
- Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

  • Wojsko

- Administracja wojskowa
- Historia wojskowości
- Rodzaje sił zbrojnych w Polsce
- Podstawy dowodzenia

 

>>>REJESTRACJA ONLINE od 1 czerwca 2022 roku! ZAPISZ SIĘ TUTAJ!<<<

wwssp banner