Terminy i zasady

 

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIERozpoczęcie rejestracji elektronicznej: 1 czerwca 2022 r.

Zakończenie rekrutacji podstawowej: 31 sierpnia 2022 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca: 01.09 - 19.09.2022r.  -  składanie dokumentów drogą elektroniczną. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej: 20.09.2022r.