Festiwal Nauk Społecznych | Konferencja Młodych Badaczy | Edycja I

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

pt. Świat w XXI wieku – wyzwania i zagrożenia

 

Termin konferencji:  31 marca 2022 r.

Miejsce konferencji: Konferencja odbywać będzie się w formie online

Adres organizatora: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

 

Tematyka konferencji:

 

Konferencja skierowana jest do studentów i młodych badaczy reprezentujących krajowe ośrodki naukowe. Odbywa się w ramach organizowanego w Akademii Marynarki Wojennej Festiwalu Nauk Społecznych. Konferencja ma w zamyśle organizatorów stanowić wydarzenie cykliczne, które umożliwi młodym naukowcom prezentację swoich dokonań i wymianę doświadczeń. Tematyka konferencji związana jest ze zmianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach i wyzwaniami i zagrożeniami z nimi związanymi.

 

We współczesnych społeczeństwach zmiany zachodzą coraz szybciej. Co więcej, są zmianami, które dotyczą większości sfer naszego życia. Początki tego procesu można było obserwować w XX wieku, który przebiegał pod znakiem rewolucji naukowej i technologicznej. Charakterystyczne dla tego okresu urządzenia i rozwiązania technologiczne związane były z wytwarzaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji. Istotne jest to, że powodowały one nie tylko postęp technologiczny, ale przyczyniały się do zmiany społeczeństwa. Przybliżając je krok po kroku do opisywanego przez naukowców społeczeństwa informacyjnego. Kluczowe dla tych zmian było pojawienie się Internetu, który wpłynął na transformacje wszystkich obszarów życia społecznego. Wpłynął na sposoby komunikowania i interakcji społecznych. Zmienił w istotny sposób nasze postrzeganie czasu i przestrzeni, znosząc ich bariery. A przede wszystkim zmienił sposób w jaki postrzegamy świat i sposoby naszego myślenia.

 

Mauro Guillén opisując zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach pisze „Dawno, dawno temu świat nie tylko był klarownie podzielony na prosperujące i zacofane gospodarki, ale również dzieci było pod dostatkiem, osób pracujących było więcej niż emerytów, a wszyscy pragnęli posiadać domy i samochody. Firmy nie musiały rozglądać się poza Europą i Stanami Zjednoczonymi, aby dobrze sobie radzić. Drukowany pieniądz był prawnym środkiem płatniczym dla wszystkich długów publicznych i prywatnych. W szkole mówili nam, jak mamy „rozgrywać tę grę”, i dorastaliśmy w przekonaniu, że zasady pozostaną takie same, kiedy to my podejmiemy pierwszą prac, założymy rodzinę, doczekamy się, że nasze dzieci opuszczą dom, a później sami przejdziemy na emeryturę” (Guillén 2020: 14). Problem polega na tym, że ten świat przestał istnieć. Przewidywalność, która była cechą charakterystyczną w poprzednich epok zastąpiona została nieprzewidywalnością i niepewnością będących w pewnym stopniu efektem wzrostu skomplikowania systemów technicznych, w których funkcjonujemy.

 

Ta nieprzewidywalność i niepewność pojawia się we wszystkich obszarach naszego życia i powoduje, że społeczeństwa stają w obliczu niespotykanych wcześniej wyzwań. To one stanowić będą główny temat naszej konferencji.

 

Obszary tematyczne:

Ekonomia, gospodarka, rynek pracy

 Polityka, przyszłość demokracji i mediów

 Zmiany klimatyczne i wyzwania z nimi związane

 Społeczeństwo wiedzy, edukacja, lifelong learning

 

 

Podstawą uczestnictwa w panelach konferencji będzie nadesłanie zgłoszenia potwierdzającego chęć udziału oraz tytułu i streszczenia wystąpienia.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w formie monografii, najlepsze zaś mogą liczyć na publikację w czasopiśmie naukowym. Wszyscy prelegenci otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

 

Program konferencji zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu oraz opublikowany do 25 marca 2022 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut.

Zaakceptowany artykuł powinien zostać przesłany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (bądź adres alternatywny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2022 roku. Warunkiem druku artykułu w czasopiśmie lub monografii zbiorowej jest terminowe złożenie tekstu przygotowanego zgodnie z wytycznymi oraz uzyskanie pozytywnych recenzji. O kwalifikacji tekstu do publikacji w czasopiśmie lub monografii decydują Redaktorzy.

 

Komitet naukowy

 

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ

Członkowie:

prof. dr hab. Adam KOSIDŁO

prof. AMW dr hab. Gracjan CIMEK

prof. AMW dr hab. Piotr SEMKÓW

dr Patrycja BAŁDYS

dr Radosław BRESKA

dr Sebastian DAMA

dr Łukasz WYSZYŃSKI