wtorek, 05 wrzesień 2023 09:20

Wnioski o Domy studenckie

Napisała

Przypominamy, że w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem portalu EPUAP należy wybrać z katalogu spraw „Świadczenia dotyczące stypendium lub zapomogi”. Wybranie innej opcji (np. sprawy ogólne, pisma do urzędu itp.)  kieruje pismo do innej jednostki/ działu  a w konsekwencji taki wniosek nie jest rozpatrywany.

W załączeniu instrukcja ePUAP