wtorek, 29 sierpień 2023 13:08

Przydział na fakultety ogólnouczelniane na semestr 3 r.a. 2023-2024

Napisała

Studenci mają prawo składać podanie o przeniesienie na inny przedmiot (pod warunkiem, że będą wolne miejsca)  nie później niż do dnia 15 października 2023 r.  (z opinią prodziekana ds. kształcenia i studenckich).