środa, 15 luty 2023 14:08

Termin poprawkowy u prof. Ligęzy z przedmiotu ogólnouczelnianego „Podstawy bezpieczeństwa narodowego” odbędzie się 27.02.2023r., godz. 13:20, sala 107/7.

Napisała