poniedziałek, 02 grudzień 2019 10:11

30.11.2019 r. upłynął termin rozliczenia przedmiotów objętych wpisem warunkowym!!!!

Napisała

Osoby , które do dnia 05.12.2019 r. nie przyniosą uzupełnionych kart z ocenami do dzikanatu zostaną skreślone z listy studentów za nierozliczenie semestru.