środa, 27 listopad 2019 08:10

27 LISTOPADA 2019 r. zajęcia ogólnouczelniane z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania zostały ODWOŁANE

Napisała