Informacje dodatkowe dr Patrycja Bałdys

Biogram:

Doktor nauk humanistycznych, socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zastępca redaktora naczelnego i redaktor prowadzący czasopisma „Media i Społeczeństwo". Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN o/Katowice.

Wybrane publikacje:

1. „Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej. Wielokulturowość-Współpraca-Wymiana" pod red. E. Jurczyńskiej McCluskey, P. Bałdys, K. Piątek, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2007 rok, ISBN: 978-83-60714-19-5
2. „Tak dalecy, tak bliscy. Stosunki polsko-ukraińskie w oczach studentów obu narodów" pod red. P. Bałdys, Bielsko-Biała 2007 rok, ISBN: 978-83-925778-0-5
3. P. Bałdys, R. Geisler „Rynek pracy a kompetentny pracownik – zbieżności i kontrasty", Rybnik 2011 rok, ISBN: 978-83-932158-1-2
4. „Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej. Kontynuacja-Konflikt-Zmiana" pod red. E. Jurczyńskiej-McCluskey, P. Bałdys, K. Piątek, Bielsko-Biała 2011 rok, ISBN: 978-83-63713-09-6
5. "Alternative history-Alternative memory. Reconstruction of the past in Central and Eastern Europe" ed. P. Bałdys, K. Piątek, Gdynia-Bielsko-Biała 2015 rok, ISBN: 978-83-924718-1-3
6. "Society under construction - opportunities and risks", ed. P. Bałdys, K. Piątek, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2015 rok, ISBN: 978-83-65182-1-3
7.  "Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej" pod red. P. Bałdys. I. Jakimowicz-Ostrowskiej, J. Charuty-Kojkoł, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016 rok, ISBN: 978-83-65155-40-5
8. "Społeczeństwa na rozdrożach - Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku" pod red. P. Bałdys, K. Piątek, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2017 rok, ISBN: 978-83-65182-77-0
9. "Pamięć zatopiona na dnie morza. Podwodne cmentarze Bałtyku", [w:] P. Kisiel, K. Warmińska-Zygmunt, A. Urbaniak (red.) "Miasto, ekonomia, kultura. Ksiięga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej", Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 271-291.

Zainteresowania naukowe:

1. Mniejszości etniczne i narodowe
2. Proces odtwarzania tożsamości w Polsce po 1989 roku
3. Media i nowe media
4. Komunikacja publiczna, kreowanie wizerunku w biznesie i polityce.
5. Nowa klasa średnia

Zainteresowania:

Badaczka kultury popularnej, miłośniczka R'n'B, klasycznego rocka i dobrego kina, uzależniona od polityki i sportu w telewizji a przede wszystkim książek