Wojsko w systemie służb publicznych | Projekt | Zajęcia rozwijające kompetencje

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE

JĘZYK ANGIELSKI - 60 godzin zajęć:
- Zajęcia językowe z metodyką nauczania terminologii wojskowej;
- Zajęcia realizowane przez pracowników AMW;
- Zajęcia certyfikowane.

CHANGE MANAGEMENT FOUNDATION - 24 godziny zajęć:
- Zajęcia w formie teoretycznej i praktycznej z zarządzania zmianą;
- Zajęcia realizowane przez zewnętrzną Akredytowaną Organizację Szkoleniową;
- Zajęcia certyfikowane: cetryfikat wewnętrzny i międzynarodowy.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA/MIĘDZYKULTUROWA - 58 godzin zajęć:
- Zajęcia w formie teoretycznej i praktycznej;
- Zajęcia realizowane przez pracowników AMW;
- Zajęcia certyfikowane. 

----------------------------------------

KOMPETENCJE ZAWODOWE

SZKOLENIE WOJSKOWE STUDENTÓW CYWILNYCH AMW W KONTEKŚCIE MINIMUM PROGRAMOWEGO MON - 119 godzin zajęć:
- Szkolenie mające na celu opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego i przygotowanie uczestników do odbycia służby przygotowawczej wg „Skróconego programu szkolenia podstaw Sił Zbrojnych RP”;
- Szkolenie realizowane przez pracowników cywilnych i wojskowych AMW;
- Szkolenie certyfikowane. 

KURS RATOWNIK WODNY - 63 godziny zajęć:
- Zajęcia w formie teoretycznej (20h teorii) i praktycznej (30h basen + 13h w terenie);
- Kurs realizowany przez zewnętrzny uprawniony podmiot;
- Po ukończeniu kursu student otrzyma zaświadczenie o uzyskaniu tytułu "Ratownika wodnego" zgodnie ze wzorem MSW.

KURS STERNIK MOTOROWODNY - 20 godzin zajęć:
- Zajęcia w formie teoretycznej i praktycznej; 
- Kurs realizowany przez zewnętrzny uprawniony podmiot;
- Po ukończeniu kursu student otrzyma patent "Sternika motorowodnego" zgodnie ze wzorem MSiT.

KURS KWALIFIKOWANY PIERWSZEJ POMOCY (KPP) - 64 godziny zajęć:
- Zajęcia w formie teoretycznej i praktycznej;
- Kurs realizowany przez zewnętrzny uprawniony podmiot;
- Po ukończeniu kursu student otrzyma zaświadczenie o uzyskaniu tytułu "Ratownika".

----------------------------------------

KOMPETENCJE ANALITYCZNE

OBRONA TERYTORIALNA KRAJU - 42 godziny zajęć:
- Zajęcia w formie teoretycznej i praktycznej;
- Zajęcia realizowane przez pracowników AMW;
- Zajęcia certyfikowane.


PRINCE2 FOUNDATION - 24 godziny zajęć:
- Zajęcia w formie zarządzania projektami metodyką PRINCE2;
- Zajęcia realizowane przez zewnętrzną Akredytowaną Organizację Szkoleniową;
- Zajęcia certyfikowane: certfikat wewnętrzny i międzynarodowy.

----------------------------------------

WYJAZDY STUDYJNE + REALIZACJA PROJEKTU


1. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
2. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
3. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.