Wojsko w systemie służb publicznych | Projekt | Informacje rekrutacyjne

Rekrutacja - informacje podstawowe:

1. Rekrutacja będzie otwarta dla:
a) Studentów Wojsko w systemie służb publicznych II roku studiów pierwszego stopnia.
b) Studentów Wojsko w systemie służb publicznych III roku studiów pierwszego stopnia.

2. Rekrutacja jest dwuetapowa:
a) Pierwszy etap to wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który będzie aktywny 7 dni w terminie 26.09-02.10.2017. 
Rejestracja elektroniczna potrwa do 02 października 2017 do godz. 10.00. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
b) Drugi etap to rozmowa rekrutacyjna.
 Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniu 03 października 2017 od godz. 08.00 w gabinecie 223/5 w AMW. 

3. Pozostałe informacje:
a) W bieżącej edycji projektu (II edycja) zostanie zrekrutowanych 21 uczestników projektu.
b) Informacje na temat projektu oraz rekrutacji znajdują się stronie internetowej projektu - ZOBACZ!
c) Harmonogramy zajęć z pierwszej edycji znajduje się na stronie internetowej projektu - ZOBACZ!
d) W związku z faktem, że rekrutacja będzie miała charakter otwarty i niedyskryminujący, osobom niepełnosprawnym zostanie zapewniona możliwość wzięcia udziału w projekcie. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnosprawnej, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, zostanie wprowadzony mechanizm racjonalnych usprawnień, który zapewni możliwość uczestnictwa w projekcie. 
e) W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt mailowy z zespołem projektowym - ZOBACZ!

Kryteria rekrutacyjne:
- Motywacja do zdobywania dodatkowych kompetencji weryfikowana będzie na podstawie rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc o rekrutacji decydować będzie:
- Zdiagnozowany w rozmowie rekrutacyjnej niski poziom kompetencji zawodowych i/lub komunikacyjnych - 3 pkt.
- Udział w szkoleniach, w tym współfinansowanych ze środków UE, preferowane będą osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach (brak uczestnictwa - 1 pkt, oświadczenie).
- Kolejność zgłoszeń - 1 pkt.

Więcej informacji zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ProjekcieZOBACZ

DOKUMENTY DO POBRANIA
:

Oświadczenie uczestnika projektu