Rada Pracodawców
Rada Pracodawców kierunku studiów stosunki międzynarodowe realizowanego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

1. Aleksandrowicz Alan - Prezes Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego

2. Brodewicz Tomasz - Prezes Zarządu Centrum Współpracy Młodzieży

3. Kukiełko Aleksandra - Kierownik Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

4. Mrozowska Eliza - Kierownik Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

5. Muszkiewicz-Herok Irena - Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej w Gdyni

6. Opinc-Bennich Maria - Dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

7. Parell Lech - Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Radia Gdańsk

8. Witkowska Joanna - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowski Województwa Pomorskiego

9. Żukowski Marcin - Dyrektor Biura Rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej