Rada Patronacka


Rada Patronka kierunku studiów stosunki międzynarodowe realizowanego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

1. dr Eberhardt Adam - Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

2. dr Nowosielski Michał - Dyrektor Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

3. dr Pisarska Katarzyna - Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji

4. dr Pisarski Zbigniew - Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

5. dr Szczurek Wojciech - Prezydent Miasta Gdynia

6. dr Zaborowski Marcin - Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych